Regulamin sklepu internetowego ReinkKreacja

I. Wstęp

 1.  Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa ogólne warunki, podstawowe zasady oraz sposób prowadzenia sprzedaży dokonywanej przez sklep internetowy pod adresem www.reinkreacja.com zwany dalej „Sklepem” na rzecz klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny .
 2.  Sklep internetowy pod adresem www.reinkreacja.com jest własnością Katarzyny Chojnackiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firm Reinkreacja Katarzyna Chojnacka, NIP 727-252-28-45 / REGON 101745035 zwanej dalej Sprzedawcą posługującym się adresem E-mail: hello@reinkreacja.com
 3. Podmiot, który złożył zamówienie korzystając z witryny www.reinkreacja.com jest zwany dalej „Klientem”.
 4. Składając zamówienie na stronie internetowej www.reinkreacja.com Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki w całości.
 5.  Klienta obowiązuje treść regulaminu, która znajduje się na stronie www.reinkreacja.com w chwili składania zamówienia.
   

II. Postanowienia ogólne

 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w tym majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie, nazwa Sklepu, wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego.
 2. Sklep Internetowy jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem sieci internet i strony internetowej Sklepu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych towarów, jak i towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
 5. Korzystanie ze Sklepu oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Sklepu.
 6. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu korzystania z usług dostępnych na stronach internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie.

III. Składanie zamówień

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest prawidłowe jego złożenie poprzez stronę internetową poprzez wypełnienie Formularzu Zamówienia.
 2. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów. Zawarcie Umowy Sprzedaży nie wymaga posiadania przez Klienta Konta założonego w drodze rejestracji. W przypadku nie rejestrowania się w sklepie, z każdą kolejną wizytą w Sklepie i nowymi zakupami Klient będzie musiał ponownie wypełnić dane na Formularzu Zamówienia.
 3. Złożone zamówienie jest ważne przez 24h . Po tym czasie zostanie automatycznie anulowane jeśli nie zostanie opłacone/odebrane/zrealizowane.
 4. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony Internetowej Sklepu.
 5. Klient kompletuje zamówienie, wybierając towar przez wybór polecenia “DODAJ DO KOSZYKA” pod danym towarem znajdującym się na stronie internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia, wypełnionego zgodnie z informacjami podanymi w ww. formularzu, do Sprzedawcy. Wysłanie formularza następuje przez aktywację odpowiedniego pola „zrealizuj zamówienie ” w formularzu zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy Klientowi wyświetlany jest Formularz Informacyjny z informacjami określonymi w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumentów takimi jak cena łączną wybranych towarów oraz łączny koszt dostawy.
 6. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
  a. Sprzedawca ma prawo do weryfikacji dokonanego zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia.
  b. Na podstawie złożonego zamówienia, Sprzedawca dokonuje weryfikacji dostępności w Sklepie zamówionego przez Klienta towaru.
 7. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty.
 8. W przypadku braku w Sklepie zamówionego towaru albo braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn Sprzedawca poinformuje Klienta drogą elektroniczną o powstałych okolicznościach.
 9. W przypadku pozytywnej weryfikacji dostępności towaru, Klient otrzymuje od Sprzedawcy, na adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu przez niego zamówienia do realizacji.
 10. Ceny na stronie internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze:
  a. stanowią ceny brutto (z podatkiem VAT) i określone są w złotych polskich
  b. nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy, o których Klient będzie poinformowany każdorazowo
 11. Ostateczną ceną wiążącą strony umowy sprzedaży jest cena towaru zawarta na stronie internetowej Sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
 12. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia określona, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy oraz określeniu formy płatności w ostatnim kroku zakupu.
 13. Klient dokonuje płatności za zamówione przedmioty płatnością elektroniczną. Sklep wykorzystuje system płatności transferuj.pl
 14. Warunkiem wysłania towaru jest dokonanie płatności poprzez elektroniczny system zapłaty wraz z kosztami przesyłki. 
 15. Sprzedawca realizuje zamówienie w ciągu 2-5 dni roboczych – od chwili otrzymania potwierdzenia zapłaty za zamówiony Towar. Sklep zastrzega sobie 14 dniowy okres realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych, w takich przypadkach Klient jest informowany o tym.
 16. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem DPD lub paczkomat InPostu na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 17. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy.
 18. Klient ma prawo żądać od pracownika dostawcy spisania właściwego protokołu w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
 19. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 20. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy, zgodnie z wolą Klienta, paragon lub fakturę bez VAT obejmującą dostarczane towary.
 21. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego towaru do Sklepu internetowego przez dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt dostawy.
 22. Sklep zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień bez udostępnienia kontaktów postaci adresu e-mail i numeru telefonu pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 23. Sklep wystawia faktury bez VAT na życzenie Kupującego.

 IV. Warunki dostawy

 1. Sklep nadaje przesyłki na terenie Polski.
 2. Sklep dostarcza przesyłki za pośrednictwem firmy InPost do paczkomatów .
 3. Dostawa następuje do paczkomatu najbliższego, przy wskazanym adresie przez Klienta w zamówieniu w terminie do 7 dni.
 4. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Sklep rozpoczyna jego realizację, a Klient będzie na bieżąco informowany o procesie wykonania zamówienia.
 5. Termin wysyłki wynika z min. dostępności produktów.
 6. Całkowity koszt dostawy zamówienia zostaje obliczony po ustaleniu ilości zamówionych Produktów. Koszt dostawy przesyłki wynosi 12,90 PLN.
 7. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem InPost do paczkomatów na terenie Polski. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy.

 V. Zasady zwrotu towaru

 1. Sprzedawca prosi Klientów o sprawdzanie zawartości przesyłki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru uprzejmie prosimy o spisanie z kurierem doręczającym protokołu szkody firmy kurierskiej i przesłanie go na adres, Łąkowa 27B, m40, 90-554 Łódź
 2. Kupującemu przysługuje prawo do:zwrotu towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania przyczyn
 3. W przypadku zwrotu towaru Kupujący proszony jest o wypełnienie formularza zwrotu , poinformowaniu mailowo sklepu o zwrocie i nadesłanie paczki na adres : KATARZYNA CHOJNACKA ul. Łąkowa 27B m.40 90-554 ŁÓDŹ
 4. W przypadku zwrotu towaru Sklep zwraca Klientowi, kwotę obejmującą cenę towaru w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru.
 5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 6. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, bez oznak noszenia z metką.

 VI. Reklamacja

 1. Reklamacja może polegać na:
  – żądaniu doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
  – w przypadku braku możliwości realizacji naprawy lub wymiany Towaru na nowy Klient ma prawo domagania się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy wraz ze zwrotem uiszczonej ceny.
 2. Jeżeli Sklep, otrzymał od Klienta, żądanie reklamacji, i nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru jest wypełnienie FORMULARZ REKLAMACYJNY oraz dostarczenie przez Klienta reklamowanego Towaru wraz z dowodem zakupu. Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca w razie uznania reklamacji zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki. W razie nie uznania reklamacji klient ponosi koszty przesyłki.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości obniży cenę albo zwróci pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni.
 5. Reklamacji nie podlegają: towary posiadające uszkodzenia mechaniczne oraz powstałe w wyniku nieprawidłowego używania.

 VII. Gwarancja i Reklamacja

 1. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
 2. Termin do złożenia reklamacji wynosi 3 miesiące licząc od dnia kiedy rzecz została Klientowi wydana.

 VIII. Zwrot należności  

 1.  Sklep dokonuje zwrotu Klientom należności w ciągu 14 dni w przypadku:
  odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni;
  obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy w przypadku uznania reklamacji;
 2.  Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, Klient nie przekaże Sklepowi wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sklep wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Klienta.

 IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH obowiązująca po wprowadzeniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 25.05.2018r zwanego dalej RODO

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Chojnacka indywidualny przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą reinKreacja Katarzyna Chojnacka, posiadająca numer NIP 727-252-28-45, numer REGON 101745035 dane kontaktowe: ul. Łąkowa 27B m. 40, 90-554 Łódź, tel. +48 507 286 584, hello@reinkreacja.com
 2. W celu skorzystania z usług oferowanych przez Administratora danych za pośrednictwem sklepu internetowego www.reinkreacja.com w tym w szczególności w celu założenia konta w tym sklepie lub złożenia zamówienia, a tym samym zawarcia umowy sprzedaży, muszą Państwo wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z Administratorem danych mogą Państwo podać określone dane osobowe, które Państwa dotyczą, a to w celu umożliwienia Administratorowi danych udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub zgłoszony problem.
 3. Państwa dane przetwarzane są zatem w celu:
  • zawarcia i realizacji umowy o założenie konta w sklepie internetowym www.reinkreacja.com a także umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem tego sklepu internetowego, w tym wystawienia rachunku bez VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży,
  • obsługi zgłaszanych reklamacji, czyli podejmowania przez Administratora danych czynności w związku ze skorzystaniem przez Państwa z uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji,
  • skorzystania przez Państwa z prawa odstąpienia od umowy, w sytuacji prawem uzasadnionej
  • skorzystania z usługi kontaktu z Administratorem danych,
  • w celach marketingowych naszego sklepu, towarów i samego Administratora.
 4. Państwa dane będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług za pośrednictwem sklepu internetowego www.reinkreacja.com a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania zobowiązań Administratora danych na Państwa rzecz za pośrednictwem tego sklepu. Ten okres odpowiadać będzie długości okresu przedawnienia roszczeń. Państwa dane osobowe dotyczące działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora danych lub wyrażenia przez Państwa sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania w tym celu.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania przez Państwa z usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego www.reinkreacja.com. Oznacza to, że bez podania tych danych, Administrator danych osobowych nie będzie mógł odpowiedzieć na Państwa wiadomość, co więcej nie będą Państwo mogli założyć konta w sklepie internetowym www.reinkreacja.com lub zawrzeć za pośrednictwem tej strony umowy sprzedaży i skorzystać z przysługujących Państwu uprawnień.
 6. Podawane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)
 7. Macie Państwo prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Jeżeli będą Państwo uważać, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w sposób nieprawidłowy, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator danych może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych innym podmiotom na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być: podmioty zapewniające hosting sklepu internetowego www.reinkreacja.com zajmujące się jego bezpieczeństwem, dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, dostawcy narzędzi do wyświetlania reklam dopasowanych do Państwa preferencji, dostawcy narzędzi statystycznych, organy państwowe upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów, operatorzy płatności, kurierzy i poczta doręczający zakupione produkty.
 10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są art. 6 ust. 1 lit. b), c), f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych, jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz możliwość udzielenia odpowiedzi na Państwa wiadomość.

X. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2.  Zasady polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności i plików cookies”, stanowiącym załącznik do Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Sklepu – pobierz tutaj.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

Wpisz coś i wciśnij ENTER

Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.